• Anasayfa
  • Isı Yalıtımı Hakkında
  • EPS'nin Teknik Özellikleri

       EPS'nin Teknik Özellikleri

 

Isı İletkenliği

 

EPS levhaların ısı iletkenliği hesap değeri 0,030W/mK ile 0,040 W/mK arasında değişir. Yoğunluk arttıkça ısı iletkenliği azalır. Grafik 1’de, EPS ürünlerindeğerlerinin yoğunlukla değişimi görülmektedir.

 

Grafik 1: EPS ürünlerde ve ısı yalıtım levhalarında ısı iletkenliğinin yoğunlukla değişimi

* EPS Teknik Özellikleri : Kaynak olarak Polistren Üreticileri Derneği Teknik Kitapçığı 

 

     
 

Bazı ısı yalıtım malzemeleri, uzun süreli yük altında kalınlıklarında azalma gösterirler ve bu sebeple zamanla ısıl dirençleri azalır. Bazı ısı yalıtım malzemelerinde ise köpük oluşturmak için kullanılan ve ısı iletkenliği düşük olan şişirici gazın malzemeden yavaş bir şekilde uzaklaşması sonucu, başlangıçta düşük olan ısı iletkenliği zamanla artar ve dolayısı ile bu malzemelerin ısıl dirençleri kullanım sırasında zamanla azalır.

 
     

 

Grafik 2: EPS ısı yalıtım levhalarında ısı iletkenliğin sıcaklıkla değişimi (p=20kg/m³)

EPS ısı yalıtım levhalarının üretiminde kullanılan şişirici gaz, hava ile çok hızlı bir şekilde yer değiştirildiği için, EPS ısı yalıtım levhalarının ısı iletkenlikleri, üretimi takiben nihai değerine ulaşır ve zamanla kötüleşmez; uygulamanın gerektirdiği yoğunluklarda kullanıldıkları zaman kalınlıklarında da ısıl direncini etkileyecek bir değişim görülmez. EPS ısı yalıtım levhalarının ısı iletkenliklerinin ve ısıl dirençlerinin kullanım ömrü boyunca sabit kalması, en önemli avantajlarıdır.

 

  Mekanik Özellikleri

 

 

 

 

EPS’nin önemli özelliklerinden biri de kısa ve uzun süreli yüklemelere karşı gösterdiği mekanik dayanıklılıktır. EPS ısı yalıtım levhalarının mekanik özellikleri, bir binada normal şartlarda karşılaşılabilecek mekanik etkilere başarı ile dayanabilecek yeterliliktedir. Isı yalıtım malzemelerinde, kalınlığın belli bir değerden fazla azalması, malzemenin asıl performansının kabul edilemez düzeyde bozulmasına sebep olur. Bu sırada malzeme yük taşısa bile, ana görevini yerine getiremez. Bu sebeple ısı yalıtım malzemelerinde, basınç dayanımı değil, %10 deformasyondaki (Yani kalınlıkta %10 azalma meydana geldiğindeki) basınç gerilemesi esas alınır. Bu değere %10 deformasyondaki basınç gerilemesi denir ve O10 simgesi ile gösterilir. EPS levhaların özellikleri yoğunluğa bağlı olarak değişir. O10 değeri de yoğunluğa bağlı olarak artar. Aynı şekilde, yoğunluk arttıkça EPS levhalarının kayma, eğilme ve çekme dayanımları da artar. EPS’nin elastisite modülü (E) 0,6 - 3,1 MPa arasında değerler alabilir.

Su Emme Oranı

 

Malzemelerin su emme oranı üzerinde etkili büyüklük, gözeneklerinin açık veya kapalı oluşudur. Direkt su ile temas halinde kapalı gözenekli malzemelerin su emme oranları çok düşüktür ve EPS kapalı gözenekli bir malzemedir. Su emme oranı çok küçük olduğu için direkt su ile temas etse bile, özellikleri değişmez.

 

EPS’yi meydana getiren Styrene, suda çözülmeyen ve erimeyen bir yapıda olduğundan kapalı gözeneklerinin duvarları suyu geçirmez. Fakat kapalı gözenekleri içeren taneler birbirlerine iyi kaynayıp yapışmamışsa, arada kalan boşluklardan bir miktar su sızabilir. Taneler birbirine gereği şekilde kaynadığı zaman, yüzeyde balpeteği yapı sürekli bir şekilde görülür ve malzemenin hacimce su emme oranı %1’in altına düşer.

 

Grafik 4: Farklı yoğunlardaki EPS levhaların tamamen suya batırılmış durumda su emme oranlarının zamanla değişimi

 

  Boyut Stabilitesi

 

 

Yalıtım levhaları için diğer önemli konu, boyutların sabit kalmasıdır. Yapılarda boyut değişimi, farklı sıcaklıkların etkisi sonucu ısıl genleşme ile meydana geldiği gibi; üretimi takiben belirli bir süre içinde dış etkilerden bağımsız olarak da meydana gelebilir. Dolayısı ile boyutların kararlılığı sıcaklığa ve zamana göre ayrı ayrı düşünülmelidir. EPS’nin sıcaklık karşısında boyut değişim faktörü (Lineer ısı genleşme katsayısı) 5x10-5  ila 7x10-5 K-1’dir. Yani 17 K’lik (170 C’lik) sıcaklık farkında yaklaşık 1mm/m bir değişim olur. Bu da, %0,1 demektir. Normal şartlarda ve normal uygulamalarda, bu mertebedeki boyut değişimi sorun oluşturmaz ve ek tedbir alınması gerekmez. 


Çok büyük yalıtım levhalarının büyük sıcaklık farkına maruz kaldığı yerlerde kullanılması halinde gerekli önlemler (Derz) alınmalı ve gerekli durumlarda mekanik tespit uygulanmalıdır. Üretimi takiben aynı çevre şartlarında levhaların boyutlarında zamanla kısalma olması rötre olarak tanımlanır. EPS levhalarda rötre ilk günlerde hızlıdır, zamanla yavaşlar ve durur. Toplam rötre üretim şekline ve yoğunluğuna bağlı olarak %0,3 ila %1,0 arasında değişebilir.

 

  Sıcağa Karşı Dayanımı

 

 

Diğer bütün plastikler gibi EPS’nin sıcağa karşı maksimum dayanımı sıcağın sürecine ve derecesine bağlıdır. Kısa süreli olarak 1000°C’ye kadar dayanıklı olmasına karşılık uzun sürede yoğunluğa ve çevre şartlarına bağlı olarak maksimum 75 - 850 C’ye, minimum olarak -1800 C’ye kadar kullanılır. Bu nedenle çok soğuk tesisler için de ideal bir malzemedir.

 
  EPS'nin Ömrü

 

 

EPS, sonsuz ömürlü bir malzemedir. Buna karşılık, bazı kişiler EPS’nin kullanıldığı yerde zamanla yok olduğunu iddia etmektedir. Olayın esası şöyledir: EPS doğru yerde, doğru kalınlık ve yoğunlukta, yapı fiziği ve inşaat kurallarına göre uygulandığı taktirde malzemenin yok olması mümkün değildir. 


Buna karşılık sıcak bir bölgede basınç altında (Örneğin bir teras çatıda), şap ve karo tabakalarının altında bilgi eksikliğinden veya ucuz fiyat cazibesiyle düşük yoğunlukta (Örneğin 10 kg/m³) EPS kullanılması halinde, sıcağın ve basıncın etkisiyle EPS yumuşayıp ezilir ve üzerindeki tabakaların çökmesine neden olabilir. Bu gibi yerlerde yüksek yoğunlukta 20 - 30 kg/m³ EPS kullanılmalıdır. Nitekim Almanya’da 31 yıllık bir teras çatıdan alınan 20kg/m³’lük EPS malzemesi bilirkişi huzurunda test edilmiş ve malzemenin 31 yıl önceki özelliklerinin değişmediği görülmüştür.