• Anasayfa
  • Ürün Grupları
  • Yapı Kimyasalları
  • Harç Katkıları
  • Strochem 921 Hava Sürükleyici Akışkanlaştırıcı Harç Katkısı (Sıvı)

 

STROCHEM 921

HAVA SÜRÜKLEYİCİ AKIŞKANLAŞTIRICI HARÇ KATKISI (SIVI)

   
 

Teknik Özellikler

Görünüm        : Kahverengi sıvı

Ambalaj          : 6 ve 30 kg plastik bidon, 200 kg varil

Raf Ömrü         :12 ay aşırı sıcak ve dondan koruyarak +5°C ile +30°C

Kimyasal Yapı Akışkanlaştırıcı ve yüzey aktif maddeler karışımı sıvı

Yoğunluk         : 1,045±0,005 kg/l (+20°C’de)

İyon İçeriği     : Max. %0.1

pH Değeri         : 9–10,5

Donma Noktası     : -8°C

Sarfiyat / Dozaj     : Çimento ağırlığının %0,1-0,5’i kadar (100 kg çimento için 100–500 g).

 

Özellikleri

• Ekonomik ve kullanımı kolaydır,

• Harç daha kolay işlenir ve zayiatı azaltır,

• Harçların yüzey gerilimini azaltır,

• Don dayanımını artırır,

• Basınç ve yapışma dayanımlarının artmasını sağlar.

   

 
 
 

Ürün Tanımı

Strochem 921 Hava Sürükleyici Akışkanlaştırıcı Harç Katkısı, çimento ve kum ile yapılan duvar harç ve sıvalarının işlenebilirliğini ve kohezyonunu iyileştiren, kullanıma hazır, sıvı, hava sürükleyici ve akışkanlaştırıcı harç katkısıdır. Uygulama alanları, tuğla ve blok yapı elemanları ile ilgili işlerde, şantiyede üretilen harç veya hazır sıva karışımlarında, ince ve kaba sıvalarda kullanılır.

 

 

Özellikleri

Ekonomik ve kullanımı kolaydır. Harçların yüzey gerilimini azaltarak karışım suyunun daha etkili hale gelmesini sağlar. Karışımda düzgün dağılmış mikro hava kabarcıkları yolu ile harcın akıcılığını işlenebilmesini ve kohezyonunu iyileştirir. Normal koşullar altında, kohezyon kaybı olmaksızın kum, çimento oranını önemli oranda artırabilir, bu da çimento tasarrufu sağlar. Harç daha kolay işlenir ve zayiatı azalır. Don dayanımını artırır. Strochem 921 kullanımı ile karışımın su içeriği azaltılabilir bu da basınç ve yapışma dayanımlarının artmasını sağlar.

 

Uygulama Talimatı 

Katkı dozu harçtan istenen işlenebilirlik ve işlenebilirlik süresi ile ortam sıcaklığı ve kumun kalitesine göre değişebilir. Uygun dozaj gerçek malzemeler ve gerçek karışım dizaynı ile yapılan şantiye denemeleri ile bulunmalıdır .Önerilen dozaj oranları sadece yol göstericidir ve şantiyede kullanılan agrega ve çimentoya göre gerçek değerler değişebilir.

 

Sınırlamalar

Strochem 921, kuru çimento kum karışımına eklenmemelidir. Temiz karışım suyuna önceden ilave edilerek, hazırlanmış kuru kum ve çimento harmanına katılır. Karıştırma işleminin elle yapılacağı durumlarda kullanım dozunu artırmak gerekebilir. Çok yüksek dayanımlı harç üretimi istendiğinde, hava içeriğinin sürekli kontrolü tavsiye edilir. Aşırı hava sürükleme dayanımları olumsuz yönde etkileyecektir. Uygulama yapılacak yüzeyler (tuğla, briket vb.) ıslak ise, harcın su kaybı yavaşlayacaktır, bu da prizi ve kürü bir miktar geciktirebilir. Strochem 921 katkılı harçların kürü uygun şekilde yapılmalıdır. Bütün çimento tipleri ile uyumludur. Aynı zamanda istenirse, kireç ile birlikte kullanılabilir.

 

Not

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuar deneylerine dayanmaktadır.

Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

 

 

 

 

 

Uyarı

Bütün kimyasal ürünlerde olduğu gibi, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. (Çalışırken koruyucu gözlük ve eldiven kullanınız. Cilde temas durumunda bol su ile yıkayınız. Göze temas durumunda ise derhal doktora başvurulmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katmayınız. Yukarıdaki değerler 23°C

± 2 sıcaklık ve %50 ± 5 nemli ortam koşulları için verilmiştir. Ortam koşullarına bağlı olarak bu değerler değişebilir.