• Anasayfa
  • Ürün Grupları
  • Yapı Kimyasalları
  • Onarım ve Güçlendirme
  • Strochem 210 Grout

ÇİMENTO ESASLI HARÇLAR

STROCHEM 210

GROUT

   
 

Teknik Özellikler 

Yoğunluk        : 2,20-2,40 kg/dm³ (taze harç) tane boyutu 2 mm olup

         uygulama kalınlığı en az 10 mm / en fazla 75 mm olmalıdır.

Test koşulu        : +20°C ve %50 bağıl nem     

Basınç Dayanımı    : 1 gün 30-50 N/mm². 28 gün 60-90 N/mm² 

Hacim Değişimi    : % 0.25 – 0.50 (erken genleşme)

Genel Özellikleri 

Mükemmel akışkanlık özelliğine sahiptir. Sadece su ile karıştırılarak kullanılır, korozyon önleyiciler ile uyumludur. Yüksek basınca dayanıklıdır, hazırlanması ve uygulaması kolaydır, betona iyi yapışır, klorürlü katkı içermez. Strochem düzeltme, tesviye harçları ve kaplamaları ile kaplanabilir.

Eş basınç dayanımına sahip beton sınıfından genel olarak daha dayanıklıdır. Ayrışma ve su kusma yapmaz. Yangın sınıfı ve koruma özellikleri beton ile benzerdir. Pompalanabilir veya dökülebilir. Mekanik özellikleri iyidir. Uygulama kalınlığı 10-75 mm’dir. 

Yapı Görünüm    : Gri renkli toz,

Ambalaj        : 25 kg’lık kraft torbalarda 

Depolama Koşulları    : Orijinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajlarda, nemden koruyarak kuru şartlarda doğru bir şekilde depolanması gerekir. 

Raf Ömrü        : Üretim tarihinden itibaren 12 ay.

   

 
 
 

Ürün Tanımı

 

Strochem 210 Grout, tek

bileşenli, akıcı, büzülme

yapmayan çimento esaslı grout harcıdır.

 

 

Uygulama Alanları 

Çelik kolon plakalarının altlarında, boşlukların doldurulmasında, beton tamirinde, makine temellerinin doldurulmasında, iç ve dış uygulamalarda kullanılır.

 

Uygulama Detayları

Sarfiyat/Dozaj: 1 litre harç için yaklaşık 2,0 kg toz, yüzeyin durumuna, porozitesine ve zayiata bağlıdır. Yüzey kalitesi beton, harç, taş: Uygulama yapılacak yüzey sağlam, temiz olmalı, buz, birikmiş su, gres, yağ veya diğer yüzey kirleticilerinden ve oynak, gevşek parçalardan arındırılmalıdır. Betonun çekme dayanımı 1 MPa’dan yüksek olmalıdır. Çelik: Yüzeyler temiz olmalı ve gres, yağ, pas ve kesme talaşı bulunmamalıdır. Kalıp: Bütün kalıplar yeterli dayanıma sahip olmalı, kalıp yağı uygulanmalı ve kaçakları önlemek için yalıtılmalıdır. Yalıtım, kalıbın altında, etrafında ve birleşim noktalarında Strochem 501 Poliüretan Mastik kullanarak yapılabilir. Kalıbın sızdırmaz olup olmadığı ön ıslatma suyu ile kontrol edilebilir. Groutlama işlemi sırasında 150 - 200 mm grout yüksekliğinin sürekli olarak sağlanabilmesi için kalıbın bir tarafında uygun bir besleme gözü/hunisi yapılmalıdır.

Yüzey Hazırlığı: Yüzey, yüksek basınçlı su jeti, pürüzlendirme, kumlama gibi uygun mekanik yüzey hazırlama teknikleri ile temizlenerek hazırlanmalıdır. Doygun yüzey kuru şartların sağlandığından emin olmak için beton yüzeyler uygulamadan önce 2–6 saat boyunca temiz su ile nemlendirilmelidir.

 

Yüzeyde bulunan aşırı ve birikmiş sular uygulamadan önce yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.   

Uygulama Koşulları/Limitler: Yüzey Sıcaklığı en az +5°C, en fazla +30°C çevre sıcaklığı en az +5°C, en fazla +30°C olmalıdır. Ürün özellikleri, istenen dayanım gelişimi ve işlenebilirlik süresi ortam sıcaklığına göre değişebilir. Ürünün kullanımında önerilenden daha yüksek sıcaklıklarda çalışırken işlenebilirlik süresi kısalır. Aynı şekilde, daha düşük sıcaklıklarda dayanım artış hızı yavaşlar. Eğer gerekli ise 15–20°C arası sıcaklığı sağlamak için sıcak su kullanılmalıdır.

 

 

Çimento esaslı, akıcı büzülme yapmayan döküm harcıdır.

 

Çelik kolon plakaların altlarında, Makine temellerinin doldurulmasında kullanılır.

 

Raf ömrü, kuru ve rutubetsiz ortam olmak şartıyla ambalajında belirtilen üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

 

 
 

Uygulama Talimatı

Karıştırma: 25 kg toz malzeme içine toplam 2,75 veya 3,25 litre su kullanılır. Temiz bir karıştırma kabı içerisine gerekli miktardaki karışım suyunun üzerine torbadaki toz malzemenin yarısı katılıp düşük devirli (en fazla 500 devir/dakika) mekanik bir karıştırıcıyla, homojen oluncaya kadar karıştırılır. Daha sonra tozun geri kalan kısmı eklenip topaksız olacak şekilde tekrar karıştırılır. Belirtilen miktardan daha fazla su eklemeyiniz. Karıştırma zamanı en az 3 dakika karıştırma ekipmanları tek veya iki kollu sepet tipi tahrikli ya da sabit karıştırıcılar uygundur. Toz malzemeyi, doğru oranda eklenen su ile düşük devirli (en fazla 500 devir/dakika) elektrikli matkap ile fazla hava sürüklemekten kaçınarak mekanik olarak karıştırınız. Uygulama metodu karıştırdıktan hemen sonra harcı uygulama yerine dökünüz. Harcın içinde hapsedilmiş hava kabarcıklarının çıktığından emin olunmalıdır, aksi durumda sürüklenmiş hava grout harcının yüzeye tam temasını engelleyecektir. Temel plakalarının altının doldurulması işlemi sırasında harcın akışkanlığını sağlamak için döküm noktasından yeterli derecede basınç uygulanmasına dikkat edilmelidir. Ürünün genleşme özelliğinden maksimum fayda sağlanabilmesi için grout harcı mümkün olduğunca çabuk (en fazla 15 dakika içinde) uygulanmalıdır. İhtiyaç olduğunda akışa çelik kuşak veya zincir ile yardım ediniz. Yüksek hacimli işlerde, grout pompaları ile uygulama tavsiye edilir. Ekipmanların temizliği bütün alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra su ile yıkayınız. Sertleşen ve kürünü alan malzemeler ancak mekanik olarak temizlenebilir. Kap ömrü yaklaşık

40 dakikadır.

+20°C Uygulama Notları ve Sınırlamalar: Strochem 210 Grout Harcını sadece doldurma işlemleri için kullanınız. Uygulama kalınlığı: Her kat için 10–75 mm olmalıdır. Şayet daha kalın uygulama yapılacak ise; 100 mm’ye kadar 5-10 mm ince çakıl; 150 mm’ye kadar ise 5-15 mm ince çakıl katılabilir. Katılacak yıkanmış, temiz çakıl miktarı Strochem 210 Grout’ün yarısından fazla olmamalıdır. İlave çakıl katılması (tercihen doğal çakıl) halinde, akıcılıkta ve çimento dozajının düşmesi nedeniyle dayanımlarda %20-40 düşme meydana gelebilir. Uygulamadan sonra kür ihmal edilmemelidir. Yama şeklindeki yüzey tamir işlerinde kullanmayınız, vibratör kullanmayınız, don riskinin olduğu durumlarda uygulamayınız, döküm veya pompalama işlemini sadece tek yönden yapınız. En iyi sonuç için, kullanımdan önce malzemenin +15°C ile +25°C arasında malzemelerin aynı dereceye gelmesi için şartlandırılması önerilir. 

 

Kürleme Detayı   

Harcın açıkta kalan yüzeyleri mümkün olduğunca küçük tutunuz ve uygun yöntemlerle (ıslak tutmak, ıslak bezlerle örtmek vb.) erken kurumayı önleyiniz. Soğuk havalarda sıcaklığın sabit tutulması için sıcak örtüler kullanınız veya gereken diğer önlemleri alınız.

 

Uyarı

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler. Ürünün kullanıcısı ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Ürün, çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz.

 

Depolama

Kraft torbalı ürünü, en fazla 10 kat istifle, kuru ortamda depolanmalıdır.