• Anasayfa
  • Ürün Grupları
  • Yapı Kimyasalları
  • Özel Amaçlı Ürünler
  • Strochem 811 Mimar Sinan Harcı - Sıva

 

STROCHEM 811

MİMAR SİNAN HARCI - SIVA

   
 

Teknik Özellikler

Su Buharı Geçirimliliği EN1745    : µ< 35

İçerdiği Suda Çözülebilir Tuzlar    : SO4 < %1, Na+ < %0,05 K+ < %0,05

Kapiler Su Emme TS EN 1015/18    : 0,2 Kg.m-2.min-0,5

Basınç Dayanımı TS EN 1015/11    : 28 gün 18 – 20 N/mm²

Uygulanacak Zemin Sıcaklığı    : (+5°C) - (+30°C)

Kullanma Zamanı (+20°C)    : 30 Dakika

Sarfiyat            : 1 cm kalınlık için 1m²’ye 30 kg 

Bu değerler +23°C’de, %50 bağıl nem koşullarında gerçekleşmiştir.

 

Uygulama Alanları

Strochem 811 Mimar Sinan Harcı - Sıva, tuğla, taş ve tüf muhteveyatlı tarihi yapılarda, özellikle

çatlakların oluştuğu ve taşıyıcılığını kaybettiği noktalarda onarım amaçlı kullanılan bir sıva harcıdır.

• Küçük ve büyük yapısal boşlukların onarımında,

• Sülfatlı ortamlarda yer alan duvarlarda,

• Tarihi kargir kubbe üstü ve tonozlarda,

• Çatlakların doldurulmasında kullanılır.

 

           

           

   

 
 
 

Ürün Tanımı

Strochem 811 Mimar Sinan Harcı - Sıva, özel hazırlanmış agregalar içeren, tarihi binalar için geliştirilmiş çağdaş onarım sıva harcıdır.

 

  

 

 

Uygulama Talimatı 

Uygun su miktarı, bir ölçek yardımıyla temiz karıştırma kovasına boşaltılır. HB-Strochem 811 Mimar Sinan Harcı - Sıva yavaş yavaş ilave edilerek 500-600 devirli bir karıştırıcı ile homojen ve topaksız bir karşım elde edilinceye kadar 5 dakika karıştırılır. Yaklaşık 5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karıştırıldıktan sonra malzeme kullanıma hazır hale gelir.

 

Uygulama Yöntemi

25 kg torba içindeki toz 5-8 litre temiz su içine boşaltılarak karıştırılır. Hazırlanan harç 1-4 cm

arasında olacak şekilde mala ile uygulanır. Harcın suyunu çekmesi beklenir ve sıva fırçası ile

çekmiş harcın üzerine su serpilerek çelik veya ahşap mala ile düzeltilir. Birden fazla kat yapma için bir önceki katman sertleştikten sonra uygulanır. Her katman yapılırken su ile nemlendirilir. Gerek görüldüğünde harç içerisine ağırlıkça %30-35 oranında temiz yıkanmış agrega boyutu 5-20 mm arasında ilave edilebilir. Harç, şap ve beton benzeri kalın uygulamalar için yapılır. Su miktarı da

kıvama göre ayarlanabilir. Özellikle sıcak, kuru ve rüzgarlı ortamlarda uygulamadan sonra 24-48 saat süreyle ıslak çuval veya su ile hızlı buharlaşmaya karşı korunmalıdır.

 

Yüzey Hazırlığı 

Tarihi kargir yapıların onarılacak ve sıvanacak yüzeylerinin sağlam, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey bağlayıcılığını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas vb. maddelerden iyice temizlenmelidir. Strochem 811 Mimar Sinan Harcı - Sıva uygulanacak duvar yüzeyinin harcın yapışma ve priz süresini iyileştirmek için önceden nemlendirilmesi gerekmektedir. Eğer yüzeyde su akıntısı varsa uygun bir tıkaç yardımı ile kapatılmalı ve su drene edilmelidir. Yüzeyde yapışmayı engelleyecek serbest su bulunmamalıdır.

 

Sarfiyat

1 litre harç elde etmek için 1,20 kg toz ürün gereklidir. 

 

 

Tarihi yapıların onarımında kullanılır.

 

Zaman geçtikçe yüksek mukavemete ulaşır.

 

Büyük ve küçük yapısal boşlukların

onarımında kullanılır.

 

Raf ömrü, kuru ve rutubetsiz ortam olmak

şartıyla ambalajında belirtilen üretim

tarihinden itibaren 1 yıldır.

 

 

 
 

Özellikleri

• Sülfat içeren ortamlara rağmen kullanılabilir.

• Renovasyon ya da restorasyon işlemi sırasında ve sonrasında kullanılan farklı malzemelerle olumsuz bir kimyasal etkileşime girmez.

• Yığma duvarların mantolanmasında, duvar sıva onarımında, yığma temellerin onarımı ve güçlendirilmesinde, içine agrega ilave edilerek döşeme onarımların veya kalın mantolama uygulamalarında harç olarak kullanılır.

• Bağlayıcının üstün hidrolik doğası, harç yapısının bünyesine yüksek derecede

işleyebilmesini sağlar.

• Nefes alabilir, su buharı geçirimliliği yüksektir.

• Kapiler su emme özelliği düşüktür.

• Çimento içermez.

• Mekanik dayanımları iyice kuruduktan sonra giderek yükselir.

• Yapışma dayanımı yüksektir.

 

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• Uygulama yapılırken ortam ve yuzey sıcaklığı +5°C’nin altında ve +30°C’nin üzerinde olmamalıdır.

• Strochem 811 Mimar Sinan Harcı - Sıva işlemleri teknik yeterliliğe

sahip uygulamacılar ve bilgi sahibi kişiler tarafından yapılmalıdır.

• Karıştırma mutlaka uygun mekanik karıştırıcılar yardımı ile

yapılmalıdır. Kesinllikle el ile karıştırma yapılmamalıdır.

• Malzemenin prizini tamamlaması için ortam ve zemin sıcaklığı, izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.

• Dış yüzey uygulamalarında, yüzeyin uygulamadan sonra ilk 24-48 saat arasında güneşten, rüzgardan, yağmurdan ve dondan korunması gerekir.

 

Ambalaj

25 kg’lık kraft torba içerisindedir.

 

Depolama

Serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalıdır.

 

Raf Ömrü

Raf ömrü 12 aydır.

 

Uyarı

Uygulama esnasında, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol suyla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır.