• Anasayfa
  • Ürün Grupları
  • Yapı Kimyasalları
  • Su Yalıtım Sistemleri
  • Strochem 330 Bitüm Esaslı Elastik Su Yalıtım Malzemesi

STROCHEM 190 GRİ

BİTÜM ESASLI SU YALITIM SİSTEMLERİ

STROCHEM 330

BİTÜM ESASLI ELASTİK SU YALITIM MALZEMESİ

   
 

Teknik Özellikleri

Renk            : Siyah

Kıvam            : Fırça - Mala kıvamlı koyu sıvı.

Yoğunluk            : 1,2 Kg /cm³

Sarfiyat                      : Uygulama yüzeyine bağlı olarak (1,2-2,5 kg/m² (iki katta) 3

Kuruma Süresi        : 2-4 gün (3 mm film kalınlıkta)

Yapışma            : Beton ve ahşaba çok iyi

Uygulama Sıcaklığı        :  (+5°C) - (+30°C)

Raf Ömrü             : Serin kuru ortamda ambalajlar açılmadan 12 aydır.

 

Özellikleri

Kolay uygulanır. Kullanıma hazır bir üründür. Fırça veya püskürtme makinası ile uygulanır. Kuru ve nemli yüzeylerde uygulanabilir. Derzsiz, eksiz, nem ve su geçirmeyen bir tabaka oluşturur. Örtücülüğü ve esnekliği yüksek olduğundan betonarme duvarlarda sıvasız yüzeylere

rahatlıkla uygulanır. Tiksotropiktir, düşey beton yüzeylerde sarkma yapmaz. Solvent içermez, yanıcı ve parlayıcı değildir. Toprak asitlerine ve tuz çözeltilerine yüksek dayanımlıdır. Donma ve çözülmelere dayanıklıdır.

    

 

 

 
 
 

Ürün Tanımı

Kauçuk-bitüm esaslı, solvent içermeyen tek bileşenli elastik su izolasyon malzemesi, tek bileşenli, solvent içermeyen, elastik, örtücülüğü yüksek, soğuk uygulamalı kauçuk-bitum emülsiyon kaplamasıdır.

 

Uygulama Alanları

Toprak altındaki her türlü beton yapının toprak nemi, yağmur ve yer altı sularına karşı pozitif su yalıtımında, istinat duvarlarında, duvarların toprak ile temasta olan yüzeylerinde, teraslarda (üze), ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında, her türlü su izolasyonda koruma levhalarının yapıştırılmasında, buhar bariyeri olarak,

foseptik ve çökeltme tanklarının izolasyonunda.

Uygulama

Yağmur yağarken veya yağma olasılığı varsa uygulama yapılmamalıdır. Soğuk derzler, köşe ve kenarlar

birinci kat taze iken 50 gr/m² file serilerek güçlendirilmelidir.

Yüzey Hazırlığı

Yüzey temiz olmalı, gevşek parçalardan ortamdan uzaklaştırılmalı. Yüzeyde göllenmiş serbest su olmamalı. Yüzey bozuklukları, boşluklar Strochem 220 Tamir Harcı  ile tamir edilmeli. 

Karıştırma

Malzeme tek bileşenli olduğundan kendi içinde düşük devirli katıştırıcı ile 2 - 3 dakika karıştırılarak homojen hale getirilmelidir. 

Zemin Astarlama: Daha iyi yapışma sağlamak için yapışma veya toz riski olan yüzeyler, 1/3-1/4 oranında su ile seyreltilmiş Strochem Bitüm ile astarlanabilir. Geniş satıhlarda mekanik özelliklerin artırılması, yatay ve düşey birleşim yerlerinde ve mekanik kuvvet uygulayacak çatlakların köprülenmesi için 70-90 gr/m²’lik özel yalıtım filesi ile birlikte uygulanması önerilir. Toprak altında kalan uygulamalarda dolgu yapılmadan önce uygulama yapılan yüzey, ısı yalıtım levhası, drenaj levhası veya tuğla ile kaplanarak olası tahriplerden korunmalıdır. 500 devir/dakikadan az düşük devirli bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır. Malzeme kullanıma hazır olup kesinlikle herhangi bir ilave yapılmadan kullanılmalıdır. Astar kuruduktan sonra fırça veya mala ile en az 2 kat uygulama yapılmalıdır. Katlar arasında ortam sıcaklığına göre 1-2 saat beklenmelidir. İlk katman zarar

görmeyecek kadar kuruduktan sonra ikinci kat uygulamasına geçilmelidir. 

Püskürtme Uygulaması: Besleme basıncı 4 bar sprey basıncı 2,5 bar olan yüksek vizkozite püskürtme ekipmanları ile her katta 1,2 kg olacak şekilde kat aralarında kuruma beklenerek iki kat olarak uygulanır. Her kat için tüm yüzeylere eşit kalınlıkta malzemenin yayılmasına dikkat edilmelidir.

Depolama  ve Ambalaj

Dondan Koruyunuz. 15 kg.'lık tenekelerde  

Dikkat: Kesin geçirimsizlik için iki kat uygulama yapılmalı. Uygulama (+5°C) - (+30°C) arasında yapılmalı, daha düşük veya daha yüksek sıcaklıklarda ortamın uygun ısıya gelmesi beklenmelidir. Dış yüzey uygulamalarında ilk 24 saat direkt güneşten, rüzgardan, don ve yağmurdan korunması gereklidir. Tam olarak kürlenmemiş malzemenin su ile teması önlenmelidir. Kullanılan aletler uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Püskürtme makinaları tiner ile temizlenmelidir. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle temizlenir.

Uyarı: Uygulama sırasında iş elbisesi, koruyucu gözlük, eldiven kullanılmalı. Kürlenmemiş malzemenin cilde teması halinde bol su ile yıkanmalıdır. Yutulması veya göz ile teması halinde acilen doktora başvurulmalıdır. 

 

Raf ömrü, kuru ve rutubetsiz ortam olmak

şartıyla ambalajında belirtilen üretim

tarihinden itibaren 1 yıldır.

 
STROCHEM 190 GRİ uygulama

 

STROCHEM 190 GRİ uygulama